ACTIVITATS I CURSOS

INSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS
ESPORTIVES MUNICIPALS 2021/22
Les inscripcions es realitzaran al Gimnàs Municipal (Carrer València, 15)

INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 2021 - 2022

ACTIVITATS

HORARI D'ATENCIÓ

ACTIVITATS DIRIGIDES
GIMNÀS MUNICIPAL
MATINS

HORARI ATENCIÓ GIMNÀS:

MATINS

DILLUNS - DIVENDRES: 

8:00H a 14:30HVESPRADES

DILLUNS - DIVENDRES:

15:30H a 21:00HHORARI ATENCIÓ PISCINA:


MATINS:

09:00H A 15:00

VESPRADES: INCRIPCIONS EN EL GIMNÀS

ACTIVITATS DIRIGIDES
GIMNÀS MUNICIPAL

VESPRADES

SALA FITNESS /

MUSCULACIÓ

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

ACTIVITATS DIRIGIDES

PISCINA MUNICIPAL

NATACIÓ INFANTIL (XIQUETS)

NATACIÓ INFANTIL (NADONS)

LA INSCRIPCIÓ PER A TERCERS HA DE REALITZAR-SE AMB LA PRESENTACIÓ DE LA FOTOCÒPIA DEL DNI I UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA DE LA PERSONA QUE ES VAJA A INSCRIURE DONANT EL SEU CONSENTIMENT.
amarillo
ACTIVITATS DIRIGIDES,
FITNESS I MUSCULACIÓ
(més informació)
azul
ESCOLES
ESPORTIVES
(més informació)
rojo
PISCINA MUNICIPAL
NATACIÓ ADULTS, INFANTIL I BEBÉS
(més informació)
logos-cursos